RÄPILÜÜRIKA konkurss!

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja Meero Muusik Huvikool kuulutavad välja noorte räpitekstide konkursi „Räpilüürika linnas“.

Konkursist on oodatud osa võtma kõik
Tallinna lapsed ja noored vanuses 7-26 eluaastat.

Konkursi „Räpilüürika linnas“ teemaks on noor ja linnaruum.

Konkursil osalemiseks:

 1. Kirjuta üksi või kambakesti vähemalt ühele A4-le mahtuv rütmikas, riimi- ja kõlarikas ning linnast inspireeritud räpilüürika tekst. Kui vajad tekstide kirjutamisel nõu, võta julgelt ühendust oma muusika-, kirjandusõpetaja või huvijuhi ja noorsootöötajaga.
 2. Saada oma tekst(id) meiliaadressile noortenadal@tallinnlv.ee,
  märksõnaga RÄPILÜÜRIKA. Lisa juurde:
  •autor ja kontaktandmed (e-postiaadress, telefon),
  •vanus,
  •kool,
  •klass,
  •juhendaja (olemasolul),
  •võimaliku esitaja nimi ning kontaktandmed (e-postiaadress, telefon).

 

Konkursile esitatavad tekstid peaksid sisaldama sõnumeid noorte jaoks olulistest teemadest, tegevustest, -paikadest ja -kohtadest, mis seonduvad linna ja linnaruumiga. Konkursitööd peaksid olema rütmilised, erinevaid riimivorme sisaldavad ja aktuaalsed nii oma sõnumilt kui vormilt.

Tekstid ei tohi sisaldada solvavaid, halvustavaid, sallimatusele õhutavaid ja/või diskrimineerivaid sõnumeid.

Parimad lüürikapalad kantakse ette Tallinna noortenädalal erinevate artistide esituses.

Kolmele parimale on auhinnaks Tallinna noortenädala T-särgid ja meenetega kinkekotid.

Konkursi tähtaeg on 03. september 2014.

Lae alla konkursi tingimused.

A3

Konkursi üldtingimused:

 1. Konkurssi korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.
 2. Konkursist saavad osa võtta Tallinna ja Harjumaa noored vanuses 7-18 eluaastat.
 3. Konkursile esitatavad tekstid tuleb saata meiliaadressile noortenadal@tallinnlv.ee märksõnaga RÄPILÜÜRIKA hiljemalt 03. septembriks 2014.
 4. Konkursi auhindadeks on Tallinna noortenädala visuaaliga T-särgid ja meenetega kinkekotid.
 5. Konkursile võib esitada mitu tööd. Kõik tööd tuleb saata eraldi.
 6. Esitatava teksti pikkus peab olema vähemalt pool A4 lehekülge.
 7. Esitatavate konkursitekstide seast valib 3 võiduteksti välja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt kokku kutsutud žürii, kuhu kuuluvad noorte, muusika- ja kirjandusõpetajate ning muusikute esindajad. Võidutekstid valitakse välja kolmes vanusegrupis: I-IV; V-IX ja X-XII klasside õpilased.
 8. Võitjad avalikustatakse Tallinna noortenädala kodulehel www.noortenadal.ee ja Facebookis www.facebook.com/noortenadal.
 9. Võidutekstid esitatakse Tallinna noortenädalal laval tuntud artisti(de) esituses. Võitjatel on lisaks võimalus oma loomingut esitada kas üksi, koos oma poolt valitud esitajatega või koos tuntud artisti(de).
 10. Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel konkursi tingimuste osas muudatusi.

2 thoughts on “RÄPILÜÜRIKA konkurss!

Comments are closed.