Intervjuu Tallinna noortenädala peakorraldajatega

Tallinna noortenädala peakorraldajad, Marili Otstak (26) ja Birgit Podelsky (26) räägivad, miks on sellel aastal luubi alla võetud disaini ning ettevõtlikkuse temaatika. Mida üldse tähendab disain, kuidas on see seotud ettevõtlikkuse ning ettevõtlusega ja kust ammutada loovat meelt?

Disain on kõikjal meie ümber – nii linnaruumis kui ka inimese koduseinte vahel. Disain on viimasel ajal mõistena tungimas ka mõttemudelitesse, vormides ja suunates protsesse disainipõhimõtetest lähtudes. Üha enam kuuleme kasutusel olevat termineid disainmõtlemine, disainjuhtimine jne. See on suund, mis aitab arenguid kujundada viisil, mille tulemusena jõutakse maksimaalseima ja samas ökonoomseima lahenduseni. Disainmõtlemine on seega eelkõige disainivaldkonnas kehtivatest printsiipidest inspireeritud hoiak, mis lähtubki loovast ning loogilisest mõtlemisest, sooviga jõuda funktsionaalseima tulemuseni. See on mõtteviis, mis võiks olla abiks igas elusfääris, aidates lahendada probleeme ning saavutada eesmärke.

Disainmõtlemine on seega disainivaldkonnas kehtivatest printsiipidest inspireeritud hoiak, mis lähtubki loovast ning loogilisest mõtlemisest, sooviga jõuda funktsionaalseima tulemuseni. See on mõtteviis, mis võiks olla abiks igas elusfääris, aidates lahendada probleeme ning saavutada eesmärke.

„Minu jaoks on disain väga oluline – selle abil saab midagi lahendada ja selline mentaliteet kannab endas tegelikult edasiviivat energiat. Just see ongi see, mida me tahame oma programmiga noortele edasi anda,“ tõdeb Marili noortenädala teemat avades.

Birgiti sõnul on disain abiks just uutmoodi lahenduste leidmisel ja sellist innustavat mõtet kannavad endas eranditult kõik noortenädala üritused.

Disain kui osa igapäevaelust

Ka Marili ja Birgiti elus on disain tähtsal kohal, seda erinevates nüanssides.

„Minu jaoks on hetkel aktuaalseks teemaks sisekujundus – praegusel hetkel on mu elus suurimaks väljakutseks muuta väike eluruum oskuslikult ja funktsionaalselt mugavaks ning mõnusaks elukeskkonnaks, nii et lisaks igapäevastele toimingutele oleks see ka hea tööruum,“ räägib Marili innuga.

Lisaks tõdeb Marili, et on hakanud töölgi juurutama omamoodi disainmõtlemist.

„Näiteks projektijuhtimisel ning ka ajaplaneerimisel on sellisest mõtteviisist väga palju abi – mulle meeldib luua toimivaid struktuure ning süsteeme. Väga oluline on alustada selgest probleemipüstitusest ning liikuda sihikindlalt käegakatsutavate ja reaalsete lahendusteni,“ kirjeldab Marili veendunult.

Ka Birgitit paeluvad disainiteemad ning ta tõdeb, et tunneb juba mõnda aega suurt huvi teenusedisaini vastu.

„Mind huvitab väga lõpptarbijast lähtuv teenusedisain. See tähendab  loovmõtlemise ja tootedisaini põhimõtete ühendamist, mille kaudu käivitatakse innovaatilisi teenuseid, mida varem turul pole olnud ja seda eriti avalikus sektoris, “ räägib Birgit disainivaldkonna võimalustest.

Processed with VSCO with f2 preset

Ettevõtlikult ettevõtjaks

Lisaks disainiteemadele on noortenädalal luubi all ka ettevõtlikkus. Marili sõnul on ettevõtlikkust hakatud aina enam tähtsustama ka koolihariduses ning ta usub, et noortenädala-laadsed ettevõtmised ainult toetavad noorte võimalusi koolis õpitut ise proovima ja järgi katsetama – miks mitte ka ettevõtlusega lähemalt tutvust tegema.

„Tegelikult on noored väga ettevõtlikud ning nende endi algatatud projekte ning üritusi on tegelikult väga palju, ka noortenädala programmis. Lisaks tuntakse aina enam huvi ettevõtluse vastu. Ettevõtlikkus ja ettevõtlus ei ole siiski sünonüümid, küll aga need täiendavad üksteist, sest üks ei saa kuidagi olla ilma teiseta ja ma leian, et koos toimivad need kaks mõistet ideaalse kooslusena. Selleks, et olla edukas ettevõtja peab sinus olema ka ettevõtlikku meelt,“ on Marili veendunud. Noortenädala üheks eesmärgiks ongi julgustada rohkem proovima ja katsetama ning oma ideid ellu viima.

„Ettevõtlilikkusteadlikkuse arendamine on praegusel ajal ka üleeuroopaliselt aktuaalne valdkond – me liigume aina enam tööandja-töötaja-kesksest ühiskondlikust mudelist ettevõtja-ettevõtluse eeskuju suunas. Ja see on tähtis teema ka noorte jaoks, sest nad teadvustavad uusi suundi vägagi selgelt,“ räägib Birgit ettevõtlikkusest laiemas mastaabis.

„Me elame ühiskonnas, kus on tohutult infot ning inimesed vajavad suures infokülluses suunamist. Disainmõtlemine on just selline teema, millele peaksime rohkem rõhku pöörama, sest see aitab seada selgeid ja lihtsaid, kuid läbimõeldud sihte. Me näeme, et aina rohkem ettevõtjaid väärtustavad senisest enam disaini, näiteks kas või töökeskkondades – väga palju mõeldakse selle peale, kuidas kujundada motiveerivaid ning funktsionaalseid tööruume. See energia tuleb ju tagasi, sest motiveeritud töötaja on teadupärast ka parem töötaja,“ usub Birgit ning peab disaini tänapäeval ettevõtluse juures väga oluliseks komponendiks.

Processed with VSCO with m5 preset

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus noortenädala programmis

Ka Tallinna noortenädala programmis on ettevõtlusele pühendatud üritusi.

„Me käsitleme ettevõtluse erinevaid vorme ka noortenädalal. Näiteks on koostöös Noortebändiga 26. oktoobril tulemas muusikaettevõtluspäev, kus tehakse juttu artisti karjääri ülesehitamisest, muusikaettevõtlusest, muusikatööstuse erinevatest rollidest ning muusiku-artisti suhtest. Kuid suurem fookus on meie programmis ikkagi ettevõtlikkusel, näiteks ettevõtlikkuse päev ja foorumid, millega soovime motiveerida noori rohkem omaalgatusele,“ tutvustab Marili noortenädala programmi.

Ka Birgit leiab, et ettevõtlikkus on oluline teema, mida noorte seas rohkem teadvustama peaks.

„Ettevõtlikus on aktiivne eluhoiak – kui sa näed probleemi, siis sa lähed ja proovidki selle ära lahendada. Ja see muudab ka meie elukeskkonda paremaks, sest nii teed sa midagi justkui iseendale ja kogukonna heaks. Ühelt poolt annab see suurepäraseid võimalusi eneseteostuseks ja teisalt pakub lahendusi elu paremaks muutmiseks,“ usub Birgit ettevõtliku mõtteviisi olulisusesse.

Processed with VSCO with f2 preset

Processed with VSCO with f2 preset

Eeskujudest kui inspiratsiooni allikatest

Kuidas aga leida endas ettevõtlikku meelt?

„Eks keskkond peakski seda igati toetama ning soodustama, aga suures osas peab see sinu sees ikkagi olemas olema ja sa pead selle ise üles leidma. Meie saame ka noortenädala programmiga anda esmase tõuke ning luua tingimusi, et oma ideid ellu viia, aga tahe midagi ära teha, peab jääma,“ räägib Marili sisemise motivatsiooni tähtsusest.

„Ettevõtlikkust saab ka läbi eeskujude ammutada – kui sa näed ja kuuled ettevõtlikke inimesi, siis ka see innustab,“ arutleb Birgit.

Birgiti ja Marili enda eeskujudeks on aga noored ise.

„Minu jaoks on idufirmade algatajad olnud alati suurteks eeskujudeks, nad ongi ju tihtipeale väga noored inimesed, kes on hakanud probleeme läbi ettevõtluse lahendama, et leida ja välja arendada innovaatilisi ärimudeleid. Oluline ongi katsetada. Mida noorem sa oled, seda julgem sa oled ka katsetama, sest riskid on siis väiksemad,“ räägib Birgit õhinal kodumaiste start-up-firmade edulugudest.

Marili toob siinkohal ka konkreetse isiku eeskujuks.

„Minu jaoks on viimase aja inspireerivamaid inimesi olnud Garage48 asutaja Ragnar Sass, keda nägin väga inspireeriva kõnega üles astumas tänavusel TEDx Lasnamäel. See on võimas, kui palju saab inimeses olla ideid ja motivatsiooni. See tekitas minus mõistmise, kui oluline on su enda hoiak ja mõtteviis ning kui palju tegelikult annab ära teha,“ on Marili veendunud.

25.–29. oktoobril on Tallinna erinevates paikades aset leidmas töötubasid, foorumeid, disainiüritusi ning ettevõtlikke ettevõtmisi, mis kõik suunatud noortele. Üritused leiavad aset Eesti Rahvusraamatukogus, Pääsküla noortekeskuses, kohvikus Sinilind, kinos Sõprus ja mujal. Kogu Tallinna noortenädala kavaga saab tutvuda noortenädala kodulehel www.noortenadal.ee. Tallinna noortenädala peakorraldajaks on Tallinna spordi- ja noorsooamet.